บริษัทชิน เค. พี. เอส. จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 โดยคุณเออิจิ และคุณพนิดา ฟูคูฮารา ในนาม หจก. โกมลเพ้นท์ติ้งเซอร์วิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานพ่นสีที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายให้เป็นผู้พ่นสีให้กับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่รถชั้นนำ ทางบริษัทเน้นเรื่องคุณภาพของงานพ่นให้ได้มาตราฐาน บริการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมทั้งรับประกันความพึงพอใจ


About

บริษัทชิน เค. พี. เอส. จำกัด ให้บริการงานพ่นสีที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลาย บริการของเรา: บริการพ่นสีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่รถยนต์Contact